Legionellapreventie

Biobeheer

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf wat zich vooral bezighoudt met opsporing van mogelijke besmettingen van de legionellabacterie. Wanneer wij constateren dat binnen de leidingen van uw bedrijf of instelling zich een besmetting heeft voortgedaan zullen wij direct alles eraan doen om dit in te perken. Wij geven u tips en adviezen over hoe dit op te lossen en ervoor zorg te dragen dat elk risico beperkt wordt en deze besmetting wordt verwijderd of geminimaliseerd. Verder kunnen wij u bijstaan bij een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat dit daarna nooit mee kan gebeuren.  Legionellapreventie houdt ook in dat wij periodiek dienen te controleren, en dit doen wij door heel Nederland en Vlaanderen bij zowel zwembaden, sauna’s, overheidsgebouwen, koeltorens en andere gebouwen.

Biobeheer

Preventie Legionella

Hoe gaan wij te werk bij preventie van de legionellabacterie? Wij stellen in overleg met u een beheersplan op, voeren een risicoanalyse uit en we controleren zelf middels de wettelijk gestelde richtlijnen en conform de overheidsbepalingen ten aanzien van de preventie van legionella. We adviseren u na een controle, we voorkomen dat er zich een legionella besmetting voortdoet en we bestrijden de legionellabacterie op het moment dat deze wordt geconstateerd. We zorgen er met onze ervaren en zorgvuldig werkende vakmensen voor dat u zich aan de wettelijk verplichting kunt houden.